Kategorier

Produsenter

Pepcid Famotidin 10mg 24pk

Mot halsbrann og sure oppstøt hos voksne og barn over 12 år

Mer detaljer


229,90 inkl. mva

Virkestoff: famotidin, famotidin,Famotidin, famotidin, Famotidine 1 tablett inneholder 10 mg famotidin. Andre innholdsstoffer er hydroksypropylcellulose, hydroksipropylmetylcellulose, rødt jernoksid (E172), magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, stivelse, talkum, titandioksyd (E171)